Biopeis.net

 

Startside

Forhandlere

 

 

Biopeis

Biopeis er moderne, enkle å montere, men biopeiser gir dyr varme og kan være brannfarlige

Innovativt design og stor funksjonalitet kjennetegner mange biopeiser

Gasspeis

Les mer om gasspeisEn gasspeis har de fleste fordelene som en biopeis og så noen til. Men så er en gasspeis mange ganger dyrere. Du får dem i bra design og du slipper å kløyve ved!
Les mer om gasspeis

Fordeler med biopeis:


-Innovativt design
-Rimelige ovner
-Biopeiser trenger ingen pipe
-Biopeiser er miljøvennlige
-En biopeis gir faktisk god varme

Ulemper med biopeis:-Koster 6 - 8 kr pr kWh!
-Har skjedd uhell ved fyring i biopeis

Vannbåren varme

Les mer om vannbåren varmeSkal du bygge nytt hus bør du vurdere vannbåren varme. Et vannbåren varme system er utgangspunktet og gir fleksibilitet for fornuftige varmekildevalg i din nye bolig.
Les mer om vannbåren varme

Biopeiser - innovativt design og stor fleksibilitet

biopeis.Biopeiser finnes i stort utvalg og spesielt designmessig finnes mange utrolig bra biopeiser.  En biopeis er lettere å plassere riktig i et rom på grunn av at den ikke trenger å kobles til pipe. Det finnes også biopeiser som kan flyttes fritt rundt i rommet etter hvor den passer best.

Biopeiser har til nå vært mer populære i land der peiskosen er viktigere enn varmeeffekten. I hus som bygges i Norge i dag er det ikke unaturlig å prioritere på samme måte.
biopeis.

De fleste biopeiser kan du montere selv

Montering av biopeis er oftest relativt enkelt. Enten biopeisen er gulvstående eller skal henges på veggen. En biopeis tilknyttes ikke pipe og du trenger dermed ikke å være fagmann for å montere den. Du trenger heller ikke melde fra til offentlig instans før du monterer en biopeis.

En biopeis kan likevel være brannfarlig og det er meldt om flere uhell med bruk av biopeiser. Bioetanol som brukes til fyring er lettantennelig og innebærer større risiko enn ved eller gassovner. Du bør derfor vise omhu både ved bruk og montering av en biopeis.

Fyring i biopeis er miljøvennlig, en biopeis avgir ikke mer avgasser enn et stearinlys

En biopeis avgir så godt som ingen avgasser, du forurenser verken lokalmiljøet eller innemiljøet i din bolig ved å fyre i en biopeis. En biopeis avgir derimot litt vanndamp, men dette er så lite at det er helt uproblematisk ved normal bruk.

Det finnes også pipeløse gasspeiser, men disse kan ikke anbefales. En gasspeis må i det minste ha rørgjennomgang i vegg eller tak for å føre ut avgassene for å fungere tilfredsstillende. Så biopeis er eneste alternativ dersom du ikke har pipe.

En biopeis gir fra omtrent null til fem kWh

En biopeis kan faktisk gi like stor effekt som en mellomstor vedovn, du får biopeiser som gir opp til 6 kWh. Så effektmessig fungerer en biopeis absolutt tilfredsstillende. En vedovn eller gasspeis blir ofte for stor i en moderne bolig.

Men har du stort behov for effekt kan ikke en biopeis erstatte en vedovn eller en gasspeis. Og har du tenkt at biopeisen skal utgjøre en vesentlig del av oppvarming i din bolig blir det rett og slett for dyrt, fyring i biopeis er gjerne over TI ganger dyrere enn fyring med ved.Biopeis

Du bør velge kvalitet når du velger biopeis. Ta hensyn til at risikoen ved fyring er høyere enn med fyring i vedovn eller gasspeis. Spesielt fordi biopeiser kan være mer mobile og i forbindelse med fylling av bioetanol. Forsikre deg også om at biopeisen du kjøper er av god kvalitet!

En biopeis bør egentlig ikke regnes som et oppvarmingsalternativ. De er stilige og de gir peiskos vel så bra som enhver vedovn, i tillegg gir de god varme. Men varmen er så dyr at en biopeis kun bør være et alternativ om du vet du kun fyrer noen får ganger i måneden, eller om du har svært god råd.

Forholdsregler ved bruk av biopeis:

Hentet fra OSLO KOMMUNE Brann- og redningsetaten-Monter ikke direkte på tre eller gipsvegg.
-Bioetanol er veldig brennbart og det må vises den største forsiktighet ved bruk.
-Fyr ikke i en biopeis uten at du har kontroll over ovnen. Gå ikke fra peisen når den er i bruk. Plasser biopeisen slik at den ikke kan velte. Ta ekstra hensyn om det er barn eller kjæledyr i rommet.
-Flytt ikke biopeisen mens den er i bruk.
-Ved montering av vegghengt biopeis, bruk solide skruer. Medfølgende skruer er ikke nødvendigvis egnet.
-Fyll ikke på ny bioetanol før etter 15 minutter.
-Om du søler bioetanol tørk godt opp!
-Følg monteringsanvisninger nøye, og ha god avstand til brennbare materialer og flater i elle retninger.
-Når du fyrer i biopeisen vil det påvirke inneklimaet, og det utvikles blant annet vanndamp. Sørg derfor for god utluftning ved bruk.
-Ved allergireaksjoner bør du slutte å bruke biopeisen.
-Det er ikke tillat å oppbevare mer enn 5 liter bioetanol innendørs.
-Følg service og vedlikeholdsinstrukser nøye.

Hentet fra OSLO KOMMUNE Brann- og redningsetaten

Dette nettstedet er laget med GoOnline XP Professional